Pool bilard - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski I i II rzut

Pool bilard - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski I i II rzut

Organizator: Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu

Data mistrzostw: 12 czerwca 2021 r. (sobota).

Miejsce: Centrum Rozrywki Gravitacja. Galeria handlowa Posnania, ul. Pleszewska 1, 61 – 136 Poznań.

Zgłoszenia do mistrzostw należy przesłać najpóźniej do dnia 11 czerwca br. na poniższy adres e – mail.
Kontakt: swiekatowski.szymon@gmail.com

Program mistrzostw.

  • Godz. 14:00 – 14:10 – weryfikacja
  • Godz. 14:00 – 14:25 – rozgrzewka zawodników
  • Godz. 14:30 – start mistrzostw

Każdy zawodnik zobligowany jest do posiadania ważnej legitymacji AZS na rok akademicki 2020/2021 – warunek konieczny do udziału w mistrzostwach.

Każda uczelnia do startu w mistrzostwach ma prawo zgłosić dowolną liczbę zawodników.

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa. Zawodnicy podczas zawodów zobligowani są do noszenia maseczek ochronnych zasłaniających nos i usta oraz zachowywania dystansu społecznego.