Brydż - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski I rzut

Brydż - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski I rzut

Organizator: Klub Uczelniany AZS Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu i Poznański Klub Brydżowy

Data turnieju: 15 marca 2023 r. (środa)

Miejsce: Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61 – 614 Poznań. (Wejście B)

Kontakt: e – mail: robert.wozniak@azs.pl

Zgłoszenia do mistrzostw należy przesłać na powyższy adres mailowy do dnia 13 marca do godziny 23:59.

Program mistrzostw:

  • Godzina 17:20 – 17:35 weryfikacja.
  • Godzina 17:40 otwarcie mistrzostw.
  • Godzina 17:45 rozpoczęcie gier.

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę reprezentantów.

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.