Wspinaczka sportowa - Akademickie Mistrzostwo Poznania i Wielkopolski rzut I

Wspinaczka sportowa  - Akademickie Mistrzostwo Poznania i Wielkopolski rzut I

Organizator: Organizacja Środowiskowa AZS Poznań

Data zawodów: 4 lutego 2023 r. (sobota)

Miejsce: Ścianka wspinaczkowa „Climbing Spot” przy ulicy Pułaskiego 30 w Poznaniu.

Kontakt: e-mail: biuro@climbingspot.pl

Obowiązkowe zapisy przez Internet 31 stycznia 2023 roku pod adresem: https://www.climbingspot.pl/amw2020/

Program zawodów.

  • Godzina 16:00 otwarcie biura zawodów (weryfikacja).
  • Godzina 16:15 zamknięcie listy startujących.
  • Godz. 16:30 wspinanie I grupa zawodników.
  • Godz. 18:00 wspinanie II grupa zawodników.
  • Godz. 19:30 wspinanie III grupa zawodników.
  • Godz. 21:30 ogłoszenie wyników mistrzostw i wręczenie nagród.

Plan minutowy może ulec zmianie w zależności od ilości startujących drużyn

Poprawność wpisywania zaliczonych punktów i przestrzegania regulaminu zawodów nadzoruje pracownik ściany wspinaczkowej lub sędzia. Ściana jest
monitorowana, w przypadku wątpliwości będzie przeprowadzona wideoweryfikacja startu danej drużyny. Nie można próbować i trenować na drogach konkursowych przed pobraniem karty.

Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw dowolną liczbę zespołów. 

Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.