Strzelectwo sportowe - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski II rzut

Strzelectwo sportowe - Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski II rzut

Organizator: Klub Uczelniany Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Data zawodów: 21 marca 2023 r. (wtorek)

Miejsce: Strzelnica MAGNUM ul. Witosa 45, 61 – 691 Poznań.

Zgłoszenia reprezentacji uczelnianych w formie elektronicznej do dnia 16 marca do godziny 23:59. na adres e – mail: robert.wozniak@azs.pl

Każdy zawodnik zobligowany jest do posiadania ważnej legitymacji AZS na rok akademicki 2022/2023 – warunek konieczny do udziału w mistrzostwach.

Program zawodów:

 • Godzina 14:00 weryfikacja zawodników.
 • Godzina 14:30 start zawodów.
 • Godzina 20:00 przewidywane zakończenie zawodów.

 

 • Zawodnicy strzelają w wyznaczonych zmianach.
 • W poszczególnych zmianach zawodnicy zajmują stanowiska zgodnie z numerami startowymi. W razie awarii stanowiska strzeleckiego sędzia główny zawodów wyznacza stanowisko zastępcze, przygotowane na tej samej osi strzeleckiej.
 • KONKURENCJE – DWUBÓJ STRZELECKI.
 • Cel TS – 4 (góra) i tarcza do strzelań karabinowych na 50 m (średnica 154.4 mm) (dół).
 • Tarcza mała będzie losowana przez zawodniczkę/zawodnika przed rozpoczęciem strzałów (lewa/prawa).
 • Odległość 25 m.
 • Ilość naboi 13 sztuk.
  – 3 strzały próbne do tarczy głównej;
  – 5 strzałów ocenianych do tarczy głównej;
  – 5 strzałów ocenianych do tarczy 154,4 mm.
 • BROŃ I AMUNICJA.
 • Karabinek Vostok CM – 2.
 • Kaliber .22 LR.
 • Amunicje i broń zapewnia organizator.

Biuro zawodów czynne od godziny 14:00.

Zgłoszenia należy dokonać na druku zamieszczonym w regulaminie technicznym strzelectwa sportowego (załącznik nr 1) we wskazanym powyżej terminie. Kolejność zgłoszeń decyduje o kolejności startów. Godziny startu reprezentantów poszczególnych uczelni podane będą w wiadomości zwrotnej na maila ze zgłoszeniem danej uczelni – proszę zachować ciągłość korespondencji elektronicznej.

Uwaga!
Mistrzostwa rozgrywane są w pełnym rygorze sanitarnym oraz zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.